Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖИМБІМ Україна» ( у подальшому – «ПРОДАВЕЦЬ»), в особі директора Нечай Владислава Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, пропонує будь-якій фізичній особі або юридичній особі (надалі – «ПОКУПЕЦЬ») укласти цей Договір публічної оферти на купівлю-продаж товарів на сайті gymbeam.ua, передбачених даним Договором.

1.2. Даний договір є публічним договором оферти, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу та укладається на дотримання вимог Закону України «Про електронну комерцію». Умови даного Договору однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа). У разі замовлення товару для здійснення підприємницької діяльності, особи що оформлюють замовлення мають узгодити суттєві умови купівлі – продажу шляхом оформлення з Продавцем окремою угоди.

1.3. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з купівлею-продажем товарів Покупцем.

1.4. В даному Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.4.1. «Продавець» - суб’єкт господарювання», який згідно з договором реалізує товари покупцю - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖИМБІМ Україна, юридична адреса: 03056, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 27;

1.4.2. «Товар» - опублікований на сайті Продавця перелік товарів;

1.4.3. «Інтернет-магазин» - інтернет-сайт Продавця в мережі інтернет за адресою: gymbeam.ua, який містить всі умови публічної оферти з пошуку, комплектації та резервування Товарів, обраних Покупцем на сайті та який використовується для представлення та реалізації товару Продавця шляхом вчинення електронного правочину;

1.4.4. «Сайт» – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою gymbeam.ua ;

1.4.5. «Покупець» - фізична та / або юридична особа, належним чином ідентифікована, з податковим статусом резидента України, яка здійснює замовлення на сайті gymbeam.ua для власного споживання;

1.4.6. «Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Продавцю, на пошук, комплектацію та резервування Товарів, для подальшого їх викупу Покупцем.

1.4.7. «Особистий кабінет» - простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, та в якому відображається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

1.5. Покупець погоджується з умовами даного Договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Підтвердити замовлення», що виражає підтвердження факту ознайомлення з текстом даного Договору Покупцем і виражає згоду з умовами, визначеними даним Договором. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов даного Договору і залишає право Продавцю скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

1.6. Публічна оферта починає діяти з моменту розміщення на сайті gymbeam.ua і діє до моменту відзиву або зміни оферти Продавцем.

2. ПРАВИЛА РОБОТИ З САЙТОМ

2.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

2.2. Реєстрація та ідентифікація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом, в тому числі щодо додаткових можливостей оплати за замовлення.

2.3. При реєстрації (ідентифікації) Покупець вводить наступні дані:

2.3.1. Ім’я та прізвище;

2.3.2. Номер телефону;

2.3.3. Адреса електронної пошти;

2.3.4. Пароль.

2.4. Покупець зобов’язується надати точну і повну інформацію про себе , гарантуючи, що вона відповідає дійсності та буде використовуватися для здійснення оплати за замовлення. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення, так саме як за наслідки неточності ідентифікації, в тому числі при поверненні коштів за скасоване замовлення /повернутий товар.

2.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.

2.6. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов’язаний негайно повідомити про це Продавця, надіславши електронний лист на електронну адресу: [email protected] або зв’язатися з Продавцем за номером телефону 0800 21 69 69.

2.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

2.8. Продавець має право відмовити Покупцеві в користуванні послугами, опублікованими на Сайті (в тому числі щодо здійснення замовлення та оплати ) , якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).

2.9. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній та забороненій законодавством діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, які зачіпають честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

3 . ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець оформлює Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

3.2. Оформити Замовлення на Товари можуть тільки зареєстровані/ідентифіковані Покупці.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

4.1. Покупець набуває Товари, зазначені в розміщеному на Сайті Замовленні, а також оплачує послуги Продавця відповідно до законодавства України, що регулює порядок здійснення розрахунків у сфері електронної комерції та на умовах узгоджених Сторонами в підтвердженому Продавцем замовленні Покупця:

4.1.1. На умовах передоплати на рахунок Продавця, вказаний в замовленні через послугу інтернет-еквайрингу;

4.1.2. В момент отримання Товару на умовах послуги «контроль оплати» на відділенні кур’єрської служби ТОВ «НОВА ПОШТА».

4.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Продавця, дорівнює сумі, яка підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні та в момент розміщення Замовлення.

5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Доставка Товару здійснюється через кур’єрську службу ТОВ «НОВА ПОШТА».

5.2. Територія доставки Товарів, які реалізує Продавець, обмежена межами території України. Доставка не здійснюється на тимчасово непідконтрольні та окуповані території України, які визначені Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також нормативними документами щодо тимчасових особливостей дії законодавства України у деяких населених пунктах на території Донецької та Луганської областей, АР Крим , в т. ч., які визначені на підставі Указів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки та оборони України. Покупці , оформлюючи замовлення на сайті, гарантують, що вони не здійснюють прямо та/або опосередковано жодної діяльності та не сплачують податків з цієї діяльності на вказаних вище тимчасово непідконтрольних та окупованих територіях України.

5.3. При здійсненні доставки можливі затримки через непередбачувані обставини, які можуть статися не з вини Продавця.

5.4. При отриманні Замовлення Покупець зобов’язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на предмет комплектності та цілісності відповідно до Замовлення. Отримання Товару від кур’єрської служби свідчить про те, що претензій до Товару Покупцем не заявлено та Продавець повністю та належним чином здійснив свій обов’язок щодо доставки замовлення та передачі його у власність Покупцю. Часом переходу права власності на товар є час отримання Покупцем товару від кур’єрської служби.

6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Повернення та обмін товарів кінцевим споживачем, які не включені до переліку Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.2.3. даного Договору, але не обмежуються ним.

7.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для здійснення послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

7.4. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації визначено вимогами законодавства України.

7.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Продавець продовжував обробляти його персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В даному випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Продавця, розміщеними на Сайті.

7.6. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або у зв’язку з її невідповідністю дійсності.

8. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

8.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, які діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

8.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті.

9. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ

9.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючи: тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

9.2. Весь зміст Сайту охороняється відповідним законодавством України.

9.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, а саме: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі або уступці, створювати вторинні документи та ін.

9.4. Інтернет-магазин може бути частково та/або повністю недоступний внаслідок проведення профілактичних або інших робіт технічного характеру на Сайті. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні та/або технічні дії з метою поліпшення роботи Сайту та/або актуалізації інформації на Сайті з попереднім повідомленням Покупців або без попередження у разі виникнення необхідності. 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту здійснення Покупцем здійснення Замовлення (акцепту) і діє до моменту повного виконання своїх зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. Даний договір може бути розірваний до закінчення строку дії за взаємною згодою Сторін.

10.3. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених законодавством України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

11.2. Недійсність будь-якого пункту або частини даного Договору не веде до недійсності Договору в цілому.

11.3. Усі розбіжності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з здійсненням правовідносин, які регулюються даним Договором, вирішуються шляхом переговорів.

11.4. З усіх питань, які не врегульовані в тексті даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. У разі, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також у разі якщо одна із Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

Реквізити Продавця: місцезнаходження - 03056, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 27; код ЄДРПОУ – 42904480; телефон - 0 800 21 69 69, електронна пошта [email protected]